BERIMAN & BERTAQWA

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.